پروژه راه اندازی اکسترودر BOZANO

 

این دستگاه که از برترین برندهای اروپایی می باشد توسط تیم کاسپین تجهیز به

صورت کامل بازسازی و برنامه نویسی شده است. این دستگاه کاملا  تمام اتوماتیک

و تمامی حفاظت ها مانند نمونه اصلی هستند.