اینورتر زیما سری W (لباسشویی)

درایوهای سری لباسشویی زیما، با قابلیت تعریف الگوهای حرکتی و پله های فرکانسی در مصارف لباسشویی صنعتی، خشکشویی و … کاربرد دارند. طراحی هوشمندانه و بهینه ی این سری سبب کاهش چشمگیر هزینه های تولید و زمان راه اندازی و میزان خرابی کلی دستگاه شده است. همچنین این سری دارای کیپد اکسترنال به منظور جایگزینی HMI و مشاهده‌ی وضعیت لحظه‌ای درایو و تغییر پارامتر، تعریف تعداد دفعات شستشوی یک الگوی خاص، قابلیت تعریف ۱۰ پله‌ی سرعتی و زمان هر پله، مود تست لباسشویی، تعیین دمای آب شستشو، خروجی مخصوص شیر تخلیه، عملکرد حفاظتی کنترل سطح آب قبل از ورود به مرحله ی خشک کن، ورودی تشخیص پر شدن مخزن، ورودی های مربوط به ایست اضطراری و مکث فرآیند، سازوکار تشخیص گرفتگی لوله ی تخلیه در مرحله ی خشک کن، خروجی اعلان پایان شستشو و ورودی و خروجی های قابل تعریف می باشد.

ویژگی های اینورتر زیما سری W

 • قابلیت تعریف الگوهای مختلف شستشو مانند فقط شستشو، خشک کن و الگوی دلخواه کاربر
 • دارای کیپد اکسترنال به منظور جایگزینی HMI و مشاهده‌ی وضعیت لحظه‌ای درایو و تغییر پارامتر
 • تعریف تعداد دفعات شستشوی یک الگوی خاص
 • قابلیت تعریف ۱۰پله ی سرعتی و زمان هر پله
 • دارای مود تست لباسشویی
 • تعیین دمای آب شستشو
 • کاهش چشمگیر هزینه ی تولید به دلیل حذف مدارات کنترلی
 • خروجی مخصوص شیر تخلیه
 • عملکرد حفاظتی کنترل سطح آب قبل از ورود به مرحله ی خشک کن
 • ورودی تشخیص پر شدن مخزن
 • ورودی های مربوط به ایست اضطراری و مکث فرآیند
 • سازوکار تشخیص گرفتگی لوله ی تخلیه در مرحلهی خشک کن
 • دارای خروجی اعلان پایان شستشو
 • ورودی و خروجی های قابل تعریف