پروژه راه اندازی و بازسازی دستگاه وکیوم فاضلاب ، شرکت آب و فاضلاب انزلی

پروژه تعویض پی ال سی و برنامه نویسی مجدد سیستم وکیوم فاضلاب انزلی بدون داشتن منطق

اولیه پی ال سی اولیه غیر قابل بازیابی بود.این سیستم که در دهه 80 با بودجه یونسکو تامین هزینه

شده و توسط شرکت رودریگر آلمان اجرا گردیده به دلیل تحریم ها به بهره برداری نرسید و در سال94

توسط شرکت کاسپین تجهیز بازیابی و برنامه نویسی شد.