پروژه مونتاژ،برنامه نویسی،راه اندازی دستگاه اکسترودر 80 تولید چوب پلاست