پروژه اکسترودر80

پروژه مونتاژ و راه اندازی دستگاه اکسترودر 80 در شهرک صنعتی شمس آباد