دستگاه کد زن کلید

برنامه نویسی دستگاه کد زن کلید با قابلیت تنظیم تعداد پانچ،تعداد تولید،تعیین نو ، کد زنی و نمایش مراحل کار